K Yetki Belgeleri

K1 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

ŞEHİRLERARASI TAŞIMALARDA KULLANILACAK (YÜKLÜ AĞIRLIĞI 3,5 TON’UN ÜSTÜNDEKİ)TİCARİ TAŞITLARA K1 YETKİ BELGESİ ALACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru Formu (Form KUGM 1010) Form 1010
 2. Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (Form KUGM 1011) Form 1011
 3. Kayıtlı Olunan Odadan Yazı (Ticaret Odası-Esnaf Odası-Kamyoncular ve Kamyonetçiler Odasından Nakliyecilik Yaptığını Gösterir Yazılı Belge)
 4. Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerinin Kuruluş ve Varsa Son Değişikliklerini gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri.(Aslı veya Ticaret Sicil Memurluğu Onaylı Örneği)
 5. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Verildiği Tarihten İtibaren Altı Ayı Geçmemiş Olacak)
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopileri (TC Kimlik Numarası Yazılı Olacak)
 7. Adli Sicil Kayıt Belgesi (Temiz Kağıdı) Aslı. Şirketlerde Tüm Ortaklar için İstenir. Veriliş Tarihinden İtibaren Son Altı Ayı Geçmemiş Olacak.
 8. Adına Kayıtlı Ticari Araç Veya Araçların Ruhsat Fotokopileri (Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgeleri)
 9. Şahıslarda (Gerçek Kişilerde) 25 Ton, Şirketlerde (Tüzel Kişilerde) 75 Ton İstiap Haddini Sağlayacak Kadar Ticari Araca Sahip Olmak. İstiabı Sağlayan Motorlu Taşıtlar 20 Yaşından Büyük Olmayacak)
 10. İkametgah İlmuhaberi, Kira Kontratı Veya İşyerinin Veya İkamet Edilen Konutun Sahibi Olunması Durumunda Tapu Fotokopisi.(Yazışma Yapılacak Adrese Ait Konutun)
 11. Vergi Dairesinden Faal Mükellef Olduğunu Gösterir Yazı Veya Vergi Levhası Fotokopisi
 12. Şirketlerde (Tüzel Kişiliklerde)İmza Sirküleri Aslı Veya Noter Onaylı Sureti, Şahıslarda (Gerçek Kişilerde) İmza Beyannamesi Aslı Veya Noter Onaylı Sureti.
 13. En Az 10.000 TL İşletme Sermayesi Olduğunu Gösterir Belge (Kayıtlı Olduğu Odadan Alınacak)
 14. Orta Düzey Yönetici BelgesiDetaylı Bilgi İçin

K1 YETKİ BELGESİ 14.244 TL
 HER ARAÇ İÇİN TAŞIT KARTI ÜCRETİ :68 TL


K1* YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

19.11.2006 TARİHİN DEN SONRA 3.5 TON UN ALTINDAKİ TAŞITLAR İÇİN K-1* (YILDIZLI K1*) YETKİ BELGESİ ALACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru Formu (Form KUGM 1010) Form 1010
 2. Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (Form KUGM 1011) Form 1011
 3. Kayıtlı Olunan Odadan Yazı (Ticaret Odası-Esnaf Odası-Kamyoncular ve Kamyonetçiler Odasından Nakliyecilik Yaptığını Gösterir Yazılı Belge)
 4. Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerinin Kuruluş ve Varsa Son Değişikliklerini gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri.(Aslı veya Ticaret Sicil Memurluğu Onaylı Örneği)
 5. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Verildiği Tarihten İtibaren Altı Ayı Geçmemiş Olacak)
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopileri (TC Kimlik Numarası Yazılı Olacak)
 7. Adli Sicil Kayıt Belgesi (Temiz Kağıdı) Aslı. Şirketlerde Tüm Ortaklar için İstenir. Veriliş Tarihinden İtibaren Son Altı Ayı Geçmemiş Olacak.
 8. Adına Kayıtlı Ticari Araç Veya Araçların Ruhsat Fotokopileri (Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgeleri)
 9. İkametgah İlmuhaberi, Kira Kontratı Veya İşyerinin Veya İkamet Edilen Konutun Sahibi Olunması Durumunda Tapu Fotokopisi.(Yazışma Yapılacak Adrese Ait Konutun)
 10. Vergi Dairesinden Faal Mükellef Olduğunu Gösterir Yazı Veya Vergi Levhası Fotokopisi
 11. Şirketlerde (Tüzel Kişiliklerde)İmza Sirküleri Aslı Veya Noter Onaylı Sureti, Şahıslarda (Gerçek Kişilerde) İmza Beyannamesi Aslı Veya Noter Onaylı Sureti.
 12. En Az 10.000 TL İşletme Sermayesi Olduğunu Gösterir Belge (Kayıtlı Olduğu Odadan Alınacak)

K1* YETKİ BELGESİ 1.424 TL
 HER ARAÇ İÇİN TAŞIT KARTI ÜCRETİ :68 TL
BU BELGE TÜRÜ İLE YALNIZCA İL SINIRLARI İÇERİSİNDE TAŞIMA YAPILABİLMEKTEDİR.


K2-K2* YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

ESAS İŞTİGAL KONUSU İLE İLGİLİ EŞYA TAŞIMACILIĞI

 1. Başvuru Formu (Form KUGM 1010) Form 1010
 2. Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (Form KUGM 1011) Form 1011
 3. Gerçek ve Tüzel Kişiye ait Kuruluş ve varsa daha sonra yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri.(Aslı veya Ticaret Sicil Memurluğu Onaylı Örneği)
 4. Bağlı bulunulan odaya kayıtlı olduğunu gösterir Oda Kayıt Sureti Aslı(Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat Odası)
 5. Ziraat Odası belgesi (müracaatları için 8. Ve 9. Madde yerine ikametgah)
 6. Firma kurucu ortak ve yöneticilerinin Nüfus Cüzdan Fotokopileri (TC Kimlik No’lu)
 7. Temsile Yetkili Kişilerin İmza Sürküleri(Noter Onaylı Asıl)
 8. Adına kaytlı taşıt/taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgeleri (Ruhsat fotokopisi-araç muayenesi geçerli)
 9. Merkezi işyeri adresine ait kira kontratı aslı veya fotokopisi, tapu senedi örneği veya yetkili makamlardan alınmış bir yazı/belge
 10. Vergi Daire Yazısı veya Vergi Tabela Fotokopisi

K2 YETKİ BELGESİ 7.122 TL (Toplam Yüklü Ağırlığı 3,5 Ton Üstü)
 HER ARAÇ İÇİN TAŞIT KARTI ÜCRETİ :68 TL
 K2* YETKİ BELGESİ 712 TL (Toplam Yüklü Ağırlığı 3,5 Ton Altı) ŞEHİR İÇİ –ŞEHİR DIŞI
 HER ARAÇ İÇİN TAŞIT KARTI ÜCRETİ :68 TL


K3 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK EV VE BÜRO EŞYASI TAŞIMACILIĞI

 1. Başvuru Formu (Form KUGM 1010) Form 1010
 2. Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (Form KUGM 1011) Form 1011
 3. Gerçek ve Tüzel Kişiye ait Kuruluş ve varsa daha sonra yapılan değişiklikler ile sermaye veya işletme ermayesini gösteren(En Az 5.000 TL) Ticaret Sicil
 4. Gazeteleri.(Aslı veya Ticaret Sicil Memurluğu Onaylı Örneği)
 5. Bağlı bulunulan odaya kayıtlı olduğunu gösterir Oda Kayıt Sureti Aslı(Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası)
 6. Firma kurucu ortak ve yöneticilerinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (TC Kimlik No’lu) ve Adli Sicil Kaydı Belgeleri Aslı
 7. Temsile Yetkili Kişilerin İmza Sirküleri (Noter Onaylı)
 8. Gerçek kişi ve Taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 30 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu.
 9. Adına kayıtlı taşıt/taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgeleri (Ruhsat Fotokopisi- Araç muayenesi geçerli)
 10. Merkezi işyeri adresine ait kira kontratı aslı veya fotokopisi, tapu senedi örneği veya yetkili makamlardan alınmış bir yazı / belge).
 11. Vergi Daire Yazısı veya Vergi Tabela Fotokopisi

K3 YETKİ BELGESİ 7.122 TL
 HER ARAÇ İÇİN TAŞIT KARTI ÜCRETİ :68 TL


TAŞIT İLAVESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

(ARAÇ SATIN ALINDIĞINDA)
TAŞIT KARTI İŞLEM BAŞVURU FORMU (Form KUGM 1011) Form 1011
TAŞIT BELGESİ ASLI
RUHSAT FOTOKOPİSİ


TAŞIT ÇIKARILMASI İÇİN İSTENEN BELGELER

(ARAÇ SATILDIĞINDA)

 1. TAŞIT KARTI İŞLEM BAŞVURU FORMU (Form KUGM 1011) Form 1011
 2. TAŞIT BELGESİ ASLI
 3. SATIŞ SÖZLEŞME FOTOKOPİSİ
 4. TAŞIT KARTI ASLI

ZAYİİNDEN TAŞIT KARTI DÜZENLEMESİ

 1. TAŞIT KARTI İŞLEM BAŞVURU FORMU (Form KUGM 1011) Form 1011
 2. GAZETE İLANI
 3. RUHSAT FOTOKOPİSİ

TAŞIT ÇIKARILMASI İÇİN İSTENEN BELGELER

(ARAÇ SATILIP KARTIN ZAYİ OLMASI DURUMUNDA)

 1. TAŞIT KARTI İŞLEM BAŞVURU FORMU (Form KUGM 1011) Form 1011
 2. TAŞIT BELGESİ ASLI
 3. GAZETE İLANI
 4. SATIŞ SÖZLEŞME FOTOKOPİSİ

K YETKİ BELGESİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 1. KUGM FORM 1016 DEĞİŞİKLİK FORMU (Form KUGM 1016) Form 1016
 2. YETİ BELGESİ (ASLI)
 3. TAŞIT BELGESİ (ASLI)
 4. ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖSTEREN TİCARET SİCİL GAZETESİ
 5. ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖSTEREN ODA KAYDI
 6. YENİ ADRESLE İLGİLİ KİRA KONTRATI VE TAPU FOTOKOPİSİ
 7. YENİ ADRESLİ VERGİ KAYDI(VERGİ DAİRESİ VEYA NO’SUNDA DEĞİŞİKLİK VARSA TAŞIT KARTLARININDA GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.)

K YETKİ BELGESİ ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

 1. KUGM FORM 1016 DEĞİŞİKLİK FORMU (Form KUGM 1016) Form 1016
 2. YETİ BELGESİ (ASLI)
 3. TAŞIT BELGESİ (ASLI)
 4. TAŞIT KARTLARI(ASILLARI)
 5. YENİ ÜNVANLA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞ OLAN TİCARET SİCİL GAZETESİ (ASIL VEYA İLGİLİ TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNDAN ONAYLI NOTER ONAYLI)
 6. YENİ ÜNVANLA TİCARET ODA KAYDI
 7. YENİ ÜNVANLA RUHSAT FOTOKOPİLERİ
 8. YENİ ÜNVANLA KİRA KONTRATI VEYA TAPU ÖRNEĞİ FOTOKOPİSİ
 9. YENİ ÜNVANLA İMZA SİRKÜLERİ (NOTER ONAYLU ASLI)
 10. YENİ ÜNVANLA VERGİ DAİRE YAZISI (ŞAHISTAN ŞİRKETE DEVİR YAPILMASINDA YENİ ORTAĞIN TC NOLU KİMLİK FOTOKOPİSİ)

K YETKİ BELGESİ DEVİRLERİ

1. DERECE YAKINLARA VE/VEYA VERASET YOLUYLA   Gerekli Devir Belgeleri