K2 YETKİ BELGESİ

K2 Yetki Belgesinde Son Durum: 1 Mayıs 2010 tarihinde K2 belgesi kamyonetler için muafiyet sona erdi. Kamyonlar için önceki dönemde başlamış olan denetimler kamyonet türü araçlar için de 1 Mayıs 2010 tarihi itibariyle başladı. %93 oranındaki indirmin yıl sonuna kadar devam edeceği fakat denetimlerin başlayacağı ilgili yönetmelikte belirtilmektedir.

K2 Yetki belgesi: Firmanın kendi adına ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla(kamyon-kamyonet), sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilir.
Kendi özmal araçlarınızla firmanızın ürün ve emtialarının getir götür türünden işlemlerini yapıyorsanız K2 belgesi almanız gerekmektedir.
K2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus özmal taşıta(kamyon- kamyonet) sahip olmaları şarttır.

K2 Belgesi Nedir: K2 belgesi, ticari maksatla taşımacılık yapmayan, sadece kamyon- kamyonet türü araçları ile firma iştigal konusu ile ilgili ürün ve emtialarını getir götür türünden taşımacılığını yapan firmaların bulundurması zorunlu olan bir belge türüdür.

K2 Belgesi Ücretleri: 2011 yılında uygulanacak fiyatlar aşağıdaki gibidir.

K2 Yetki Belgesi: 7.122 TL

*K2 Yetki Belgesi: 712 TL

Taşıt Kartı Bedeli : 68 TL

Denetim sonucunda yetki belgesi bulunmayan araca uygulanan ceza 2.201 TL’dir.

K2 Belgesinde İndirim Şartları: Ayrıntılı bilgi için uzmanlarımızdan yardım alınız.

K2 Belgesi Nasıl Alınır: Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 15:
(1) Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyen gerçek ve tüzel kişiler bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat ederler.
(2) Bakanlık yapılan başvuruya ilişkin incelemesini en geç 15 gün içinde tamamlar.
Yapılan inceleme sonunda;
a) Başvuru belgelerinin mevzuata uygun ve noksansız,
b) Talep edilen yetki belgesi için bu Yönetmeliğin 12 nci ve 13 üncü maddelerinde belirtilen şartların sağlanmış,
olması halinde talep edilen yetki belgesi düzenlenerek verilir.
(3) Yetki belgeleri düzenlenirken, yetki belgesine; yetki belgesinin veriliş tarihi, geçerlilik süresinin bitiş tarihi, numarası ile yetki belgesi sahibinin ticari unvanı, varsa kısa unvanı, adresi, ticaret sicil numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası, düzenlenen yetki belgesinin kapsamına ilişkin kısa açıklama ve benzeri bilgiler yazılır.
(4) Yetki belgesi sahiplerinin faaliyetlerinde kullanacağı taşıtlar, yetki belgelerinin eki taşıt belgelerine kaydedilir. Taşıt belgesi ile birlikte taşıt belgesine kaydedilen taşıtların her biri için bir taşıt kartı düzenlenerek verilir.

K2 Belgesi Süresi: K2 yetki belgesi süresi 5 yıldır. Yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinin yenilenmesi için; yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler. Yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, yetki belgesinin bitim tarihinden önce ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

K2 Belgesi İçin Gerekenler: Gerekli evrak listesi için tıklayınız .

K2 Belgesi Başvuru Formu ve Dilekçe: K2 belgesi için başvuru formu ve dilekçe örneği için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.